Digital Learning Agency

Lerend netwerk e-learning (VLAIO)

Sinds de komst van het corona-virus is hybride leren een nieuwe standaard geworden. De overgang maken van fysiek naar hybride leren, zonder kwaliteit in je les te verliezen, is niet altijd gemakkelijk.  DLA helpt je graag bij de uitwerking hiervan, net zoals ze bij VLAIO gedaan hebben. 

De opdracht

Deze opdracht bestaat uit twee verschillende delen. In een eerste deel werden een 10-tal bedrijven begeleid bij de transitie van fysiek naar hybride leren. Daarnaast werden ook een 60-tal organisaties begeleid in deze transitie maar dit werd op een iets andere manier aangepakt. Deze opdracht is uitgevoerd door Obelisk in samenwerking met Multimedi, de twee bedrijven waardoor Digital Learning Agency gedragen wordt.  

Aanpak

Voor het eerste deel van de opdracht, werd een roadmap uitgewerkt waarin een aantal sessies zaten waarin wij opleiding gaven in verschillende thema’s. Enerzijds werden er verschillende didactische werkvormen aangereikt, zoals de leerstijlen van Kolb, de taxonomie van Bloom en het didactisch model van Galan. Anderzijds werden ook aan aantal technische vragen beantwoord zoals ‘Welke Learning Management Systemen (LMS) zijn er? Wat is het verschil tussen een LMS en een authoring tool? Welke tools zijn er voor digitaal en hybride leren?’ Deze technische vragen werden gekaderd aan de hand van heel wat voorbeelden. Naast de didactische en technische uitleg, werd er ook een kader geboden waarin we de bedrijven aanmoedigden om kennis met elkaar te delen en ook zo van elkaar te leren. 

In deze opdracht had DLA dus zowel een faciliterende rol als de rol van inhoudelijk expert. Dit traject is goed verlopen en succesvol afgerond met een event waar de bedrijven het eindresultaat toonden aan de hand van filmpjes van hun project. 

In het tweede deel van de opdracht heeft DLA niet langer de rol van inhoudelijk expert, maar hebben we gefaciliteerd in het lerend netwerk, bijvoorbeeld aan de hand van coaches. Deze coaches zorgen voor een opstart door bijvoorbeeld inhoudelijke thema’s aan te reiken, maar het voornaamste doel is om kennisuitwisseling en dus een leergroep te creëren. Deze coaching gebeurt in kleine groepjes maar tijdens het project worden ook drie grote evenementen georganiseerd waarbij iedereen bij elkaar gebracht wordt. 

Begeleider aan het woord

We spraken kort met Dominiek Henckaerts, die als coach meewerkte aan dit traject. Hij deelt graag zijn ervaringen met ons. 

Wat is jou het meest opgevallen tijdens het coachingstraject?

Het was opvallend hoe vaak onderschat wordt hoe complex en tijdsintensief de overstap is van fysiek naar hybride les, dit was bij elk van de groepjes die ik coachte het geval. De deelnemers hebben heel veel geleerd door het hele proces te doorlopen. Ze startten met het idee ‘hoe moeilijk kan het zijn’, maar waren achteraf wel heel blij dat ze dit hebben kunnen doen onder professionele begeleiding. 

Welke tip geef je mee aan bedrijven die de overstap naar hybride leren willen maken? 

“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”. Deze quote van Abraham Lincoln omschrijft het eigenlijk helemaal: voorbereiding is super belangrijk. Het is erg belangrijk vooraf goed voor te bereiden en na te denken over je leertraject. Vat bijvoorbeeld je leertraject samen in bullet points of in een bepaalde structuur zodat je hiermee aan de slag kan gaan. Als je dit niet doet, bestaat het gevaar dat je tijdens het ontwikkelen continu gaat moeten aanpassen, waardoor je veel tijd gaat verliezen. Dit kan je voorkomen door goed te brainstormen en te structureren. 

Heb je zelf interesse om met jouw bedrijf de overstap te maken maar hybride leren en wil je hierbij professioneel begeleid worden? Neem dan contact op met DLA. 

Contacteer ons via het invulformulier op de website of stuur gewoon een mailtje naar hello@digitallearningagency.be !

Facebook
Twitter
LinkedIn